Koulutussopimus

Koulutussopimus

Koulutussopimus turvaa sekä asiakkaan että kouluttajan selustan, ja se allekirjoitetaan ensimmäisen koulutuskäynnin alussa - sekä asiakas että kouluttaja sitoutuvat noudattamaan koulutussopimusta. 

Mikäli koulutussopimuksessa on jotain, josta haluat keskustella kouluttajan kanssa ennen allekirjoittamista, olethan rohkeasti yhteydessä Eveliinaan (kauppiev(at)gmail.com tai puh. 0407448078).

KOULUTUSSOPIMUS

Sopimuksen tekijät sopivat tällä sopimuksella alla mainitun eläimen kouluttamisesta ajalla _________________.

Sopimusosapuolet:
Omistaja ja puhelinnumero:
Kouluttaja:
Eveliina Jurmu / Kissan kanssa tmi (Y-tunnus 3343056-8), puh 040 744 8078
Eläimen nimi ja syntymävuosi: 

Sovimme seuraavaa:

 1. Eveliina Jurmu sitoutuu kouluttamaan eläintä henkilökohtaisesti tai yhdessä asiakkaan kanssa yhdessä sovitulla tavalla, eläinyksilö huomioiden.

 2. Koulutuksen alussa selvitetään eläimen ennakkotiedot, kuten aiempi koulutustausta, terveydentila ja koulutuksen tarve. Koulutuksen sisällöstä ja etenemisestä keskustellaan ja sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja tästä kouluttaja tekee koulutussuunnitelman. Tavoitteena on kouluttaa eläintä niin, että se soveltuu asiakkaan käsiteltäväksi.

 3. Kaikessa koulutuksessa noudatetaan hyvää eläintenkoulutustapaa. Kouluttajalla on vaitiolovelvollisuus asiakkaita ja asiakaseläintä koskevissa asioissa. Koulutettavan eläimen hyvinvointi on ensisijalla, ja siksi koulutus tapahtuu eläintä vahingoittamatta ja pelottelematta.

 4. Koulutussuunnitelmassa ja -tilanteessa käytetään erilaisia koulutusmetodeja, jotka perustuvat koulutettavan eläinlajin lajityypilliseen käytökseen.

 5. Koulutettavan eläimen on oltava terve. Kouluttaja ei kouluta eläintä, jonka epäilee olevan sairas tai jolle epäilee koulutuksen aiheuttavan haittaa. Omistajalla on velvollisuus tiedottaa kouluttajaa koulutettavan eläimen sairauksista sekä muista terveyteen mahdollisesti vaikuttavista asioista.

 6. Koulutuksessa tarvittavista välineistä sovitaan kouluttajan ja eläimen omistajan kesken ennen koulutuksen alkamista.

 7. Eläimen omistaja vastaa mahdollisista koulutustilojen vuokrista ja varauksista, ellei erikseen muuta sovita. Omistaja vastaa myös mahdollisista eläimen kuljettamisesta koituneista kustannuksista.

 8. Omistaja vastaa eläimen vakuuttamisesta sekä mahdollisista eläimen aiheuttamista vahingoista ympäristölle tai kolmannelle osapuolelle. Kouluttaja vastaa vahingoista, jotka johtuvat kouluttajan selkeästi huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä.

 9. Koulutus hinnoitellaan Kissan kanssa tmi:n mukaisesti. ALV 0%. Koulutuksen maksaminen tapahtuu laskulla koulutuksen jälkeen.

 10. Mikäli sovittu koulutus peruuntuu kouluttajan tai omistajan toimesta, on asiasta ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä. Mikäli peruutus tapahtuu kouluttajan toimesta, ei asiakasta veloiteta, vaan pyritään sopimaan joko uusi koulutusaika tai korvaava, asiantunteva kouluttaja. Mikäli koulutus peruuntuu omistajan toimesta, ei asiakasta veloiteta jos peruminen tapahtuu viimeistään 24h ennen sovittua kolutusta - muussa tapauksessa omistajalta peritään 50% koulutuksen hinnasta (poikkeuksena eläinlääkärintodistus, jota vastaan myös myöhempi peruminen veloituksetta).

 11. Kaikessa toiminnassa noudatetaan kuluttajansuojalakia.

Koulutustilanteita voidaan valo-/videokuvata tarpeen mukaan, jos omistaja antaa tähän luvan. Kissan kanssa tmi voi käyttää kuvattua materiaalia luento- ja mainosmateriaalina, sekä omaan ammatilliseen kehittymiseen.

           Omistaja antaa kuvausluvan:     KYLLÄ      /         EI


Allekirjoitukset:
Oulussa ______________________ ,

Omistaja: _______________________________ Kouluttaja: _________________________________